هیئت مدیره

 

دکتر شهریار موسوی نژاد
رئیس هیات مدیره
دکتر رویا رشیدپورایی
عضو هیات مدیره
 
دکتر پروانه پرویزی
عضو هیات مدیره
دکتر شاپور منصور سمائی
عضو هیات مدیره
دکتر محمد سروش
عضو هیات مدیره
دکتر جواد زارع مهرجردی
عضو هیات مدیره
دکتر مهسا صدقی
عضو هیات مدیره
دکتر امیر اصغریان
عضو هیات مدیره
دکتر محمد مردانی کیوی
عضو هیات مدیره
دکتر شهرام عابدینی
عضو هیات مدیره
دکتر ذبیح اله ابراهیم نژاد
عضو هیات مدیره
دکتر آرش آرامش
عضو هیات مدیره
دکتر علی فاتحی
عضو هیات مدیره
دکتر رضا سعادتی
عضو هیات مدیره
دکتر داریوش حیسنخانی
عضو هیات مدیره
خانم لیلا حمیدی مطلق
عضو هیات مدیره
آقای داریوش آقائی
عضو هیات مدیره